New security guidelines for physicians

Lan Projekt przeprowadził audyt gabinetu lekarskiego pod kątem zgodności procesu przetwarzania danych pacjentów z ustawą o ochronie danych osobowych. Efektem audytu było wdrożenie oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji pacjentów współpracującego z systemami NFZ (elektroniczna recepta i EWUŚ). Elementem wdrożenia było również opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa i szkolenie personelu.