W kwietniu 2013 inżynierowie Lan Projekt prowadzili dla klienta zagranicznego audyt głównego kontrolera domeny oraz serwera plików (przestrzeń dyskowa 2 GB) pod kątem procedur wykonywania kopii zapasowych i ich archiwizacji.
Celem audytu było zdefiniowanie takiego sposobu wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania kontrolera domeny, by:
b) wykorzystać istniejący serwer zapasowy różniący się architekturą od serwera podstawowego oraz istniejąca infrastrukturę sieciową Klienta
a) zminimalizować czas odtwarzania c) poruszać się w kręgu posiadanych przez Klienta licencji na Microsoft Windows Server 2008

Lan Projekt zaprojektował procedurę awaryjnego odtworzenia kontrolera domeny w przypadku awarii sprzętowej kontrolera podstawowego oraz przeprowadził zakończony sukcesem test zaproponowanej procedury odtwarzania.

Wydane zostały także rekomendacje co do sposobu reorganizacji domeny Klienta pod kontem bezpieczeństwa (wprowadzenie zapasowych kontrolerów domeny), przebudowy systemu dyskowego kontrolera domeny oraz zmiany sposobu wykonywania kopii zapasowych.