Lan Projekt Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 208
43-109 Tychy
tel:  +48 32 219 06 10
fax: + 48 32 219 23 84

Dane rejestrowe
Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP:PL 6462621857 | Regon:278168758 | KRS:0000183235
Kapitał zakładowy: 51000,00 PLN