Lan Projekt Sp. z o.o.
ul. De Gaulle’a 8/101
43-109 Tychy
tel:  +48 720 709 186

Dane rejestrowe
Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP:PL 6462621857 | Regon:278168758 | KRS:0000183235
Kapitał zakładowy: 51000,00 PLN