bezpieczenstwoOprogramowanie antywirusowe Avast

Współczesne komputery nie pracują w odosobnieniu. Są one połączone ze sobą poprzez sieć Internet. Wystawia je to na liczne niebezpieczeństwa – takie, jak na przykład wrogie przejęcia, ataki DDoS czy niechciane oprogramowanie (malware). Aby ustrzec Państwa przed tego typu zagrożeniami, firma Lan Projekt – jako złoty, autoryzowany partner firmy Avast Software – oferuje oprogramowanie Avast. Produkty firmy Avast Software służą do zabezpieczania i ochrony systemów komputerowych oraz urządzeń przenośnych pracujących pod systemami operacyjnymi Microsoft Windows, Mac OS i Android. Zawansowana technologia skanowania, rozwijana przez producenta od 1988 roku, stosowana jest w programach Avast przeznaczonych zarówno do ochrony serwerów, jak i stacji roboczych. Więcej informacji o produktach Avast można znaleźć na stronie internetowej www.avast.net.pl

switch-1-BW-282x150Wdrożenia wirtualnych sieci prywatnych, redundantne łącza do Internetu

W dzisiejszych czasach połączenie firmy z Internetem odgrywa niezmiernie ważną rolę w prowadzeniu biznesu. Tak ważną, że nawet chwilowa awaria przynosi policzalne straty finansowe. Konieczne jest więc budowanie redundantnych połączeń z siecią, przy zachowaniu rozsądnej wysokości wydatków. Często Internet wykorzystywany jest jako sieć transportowa do budowania sieci wewnętrznej, łączącej oddziały, biura i filie przedsiębiorstwa – sieci prywatnej (VPN). umożliwiając  dostęp do centralnej bazy danych, aplikacji obsługujących magazyny, czy do drukarek. Od takiej sieci wymaga się jednak nie tylko niezawodności, ale także bezpieczeństwa przesyłanych informacji – osiąganego poprzez szyfrowanie i stosowanie zabezpieczeń przed włamaniem i podsłuchem.

Lan Projekt ma na swoim koncie projekty i wdrożenia sieci VPN oraz redundantnego dostępu do Internetu z wykorzystaniem oprogramowania Open Source, które spełnia powyższe wymagania. Sieci VPN przez nas zbudowane wykorzystują kliku dostawców Internetu i łączą ze sobą do kilkudziesięciu oddziałów. Podstawowe łącza do Internetu dublowane są z wykorzystaniem transmisji bezprzewodowej, w tym także GPRS (GSM).

infrastruktura-3-BW-282x150Wdrożenia systemów kopii zapasowych

Zgromadzone w przedsiębiorstwie dane to istotne aktywa, często cenniejsze od wartości materialnego majątku firmy. Historia kontaktów z Klientem, wiedza branżowa, modele i dane finansowe to skarb, który należy we właściwy sposób chronić. O tym, jak cenne są informacje zapisane na dyskach serwerów i komputerów przekonujemy się niekiedy dopiero w chwili awarii, gdy część naszej wiedzy znika bezpowrotnie wraz z uszkodzeniem urządzenia.

Przyczyn, dla których firmy powstrzymują się przed podjęciem działań prewencyjnych  – zabezpieczających dane w adekwatny do ich wartości sposób – jest kilka:

  • bagatelizowanie problemu – powtarzamy sobie, że „jakoś to będzie”, bo przecież awaria dysku nigdy nam się nie zdarzyła, a ofiarami kradzieży laptopów padali zawsze inni – nie my;
  • brak czasu na myślenie o bezpieczeństwie – bo niska jest również świadomość wartości przechowywanych danych;
  • pokutujące przekonanie o konieczności wydania dużych sum na zabezpieczenia, infrastrukturę, czy na oprogramowanie.

Mając na uwadze powyższe, Lan Projekt oferuje pomoc w przygotowaniu sprawnie działającego systemu zabezpieczenia i archiwizacji danych:

  • inwentaryzację danych, ich kwalifikację i przypisanie odpowiednich priorytetów;
  • przygotowanie projektu systemu zabezpieczania danych, wraz z procedurami i instrukcjami wykonania;
  • dobór, dostawę i wdrożenie infrastruktury do zrealizowania zadań określonych we wcześniejszych punktach;
  • monitorowanie działania systemu backupu i archiwizacji;
  • testy poprawności tworzonych kopii i archiwów danych.