Przebudowa systemu poczty

W styczniu 2019 administratorzy Lan Projekt uruchomili zapasowy serwer pocztowy w środowisku docker’a