Aktualizacja oprogramowania Microsoft i Sage w dziale księgowości

W maju do Lan Projekt spłynęło zamówienie na modernizację komputerów oraz oprogramowania w dziale księgowości jednego ze stałych klientów. Wymienione zostaną komputery stacjonarne i notebooki. Wykonana zostanie także:
– migracja serwera wirualnego bazy danych z Windows Server 2008 do Windows Server 2016
– migracja oprogramowanie serwera bazy danych Microsoft mssql z wersji 2012 do wersji 2016
– migracja oprogramowania firmy Sage z Kadry/Płace (pervasive) do OnePayroll (myssql)