Instalacja systemu kontroli dostępu i wideomonitoringu

W styczniu dla dużego przedsiębiorstwa zainstalował i uruchomił system kontroli dostępu oraz wideomonitoring