Migracja środowiska wirtualnego Lan Projekt

W czerwcu 2013 Lan Projekt przystąpił do migracji serwerów wirtualnych obsługujących firmę i klientów do środowiska wysokodostępnego zbudowanego w oparciu o Windows Server 2012.  Przy okazji reorganizacji ulegnie macierz dyskowa osiągalna przez klaster za pomocą protokołu iSCSI oraz macierz migawek (snapshot). Całość prac zorganizowana jest tak, by klienci Lan Projekt  nie odczuwali krótkotrwałych przerw w pracy serwerów wirtualnych.