Lan Projekt wdrożył usługę wsparcia technicznego i merytorycznego dla gabinetów lekarskich i małych przychodni w związku z wejściem w życie od 2014-07-01 obowiązku elektronicznego prowadzenia dokumentacji pacjentów oraz wymiany danych z oddziałami NFZ. Podstawowe elementy usługi:

  • audyt zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych
  • wdrożenie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych pacjentów i komunikacji z NFZ.
  • uruchomienie funkcjonalności recepty elektronicznej
  • wykorzystanie usługi eWUŚ (elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców)
  • opracowanie polityki bezpieczeństwa
  • opracowanie dokumentacji i instrukcji obsługi
  • szkolenie pracowników