Lan Projekt otrzymał od firmy zajmującej się przetwarzaniem grafiki i tworzeniem animacji komputerowych zlecenie rozbudowy środowiska serwerowego. Rozbudowa polegała na dodaniu drugiego kontrolera domeny Active Directory. Serwer ten miał także pełnić rolę serwera plików replikowanych z podstawowego serwera plików klienta.
Oprogramowanie nowego kontrolera domeny to Microsoft Windows Server 2012 Standard zainstalowane na platformie serwerowej Dell PowerEdge, przeznaczonej dla małych przedsiębiorstw.
Serwer ten pełni także rolę drugiego kontrolera domeny w sieci Klienta.

Pomiędzy serwerami plików została uruchomiona funkcja replikacji systemów plikowych (DFS) dla wybranych, krytycznych z punktu widzenia działalności firmy plików, co zabezpiecza Klienta przed utratą danych lub przerwą w dostępie do realizowanych projektów w przypadku awarii jednego z serwerów.