Firma handlowa zatrudniająca kilkadziesiąt osób bardzo intensywnie korzysta z łącza internetowego w celu komunikacji ze swoimi kontrahentami. Najczęściej zgłaszany przez pracowników problem to „wolno działający Internet”. Z początkiem 2012 roku Lan Projekt wdrożył rozwiązanie pozwalające na monitoring i filtrowanie ruchu w sieci komputerowej. Proste w zarządzaniu oprogramowanie działa w oknie przeglądarki (tzw. cienki klient). Korzyści osiągnięte przez klienta:

  • nadzór nad wykorzystaniem pasma dostępu do Internetu
  • filtrowanie i blokowanie niepożądanych protokołów na poziomie całej sieci lub pojedynczego komputera
  • blokowanie dostępu do wybranych serwisów, usług i stron internetowych
  • łatwiejsze diagnozowanie problemów związanych z ruchem w sieci komputerowej dzięki możliwości analizy w czasie rzeczywistym
  • nadzór nad ruchem: wiadomości e-mail, komunikatory, odwiedzane strony www oraz wszelką aktywnością internetową.

 

Zastosowane rozwiązanie pozwala na precyzyjniejsze programowanie routera do zarządzania pasmem