Wirtualizacja serwera pocztowego

Na przełomie grudnia i stycznia Lan Projekt przeprowadził wirtualizację korporacyjnego serwera pocztowego. Klient posiadał niedociążony zapasowy serwer plików z systemem operacyjnym  Microsoft Windows Server, który został wykorzystany jako host maszyny wirtualnej nie tracąc swojej dotychczasowej funkcji. Dzieki temu zbedny stał się zakup nowego serwera, a wydatki na energie elektryczną i chłodzenie uległy zmniejszeniu.