Wirtualizacja serwerów Windows na platformie Hyper-V

Nasza firma przeprowadziła wirtualizację dziesięciu fizycznych serwerów Windows 2000, Windows 2003 oraz Windows 2008. Wirtualizacja starych systemów umożliwiła wyłączenie wyeksploatowanych fizycznych serwerów i zastąpienie ich jednym. Planowe przeprowadzenie wyłączenia starych systemów z eksloatacji wyeliminowało groźbę utraty ciągłości pracy systemu IT na skutek awarii przestarzałego sprzętu. W serwerowni zwolniło się również miejsce oraz znacznie spadło zapotrzebowanie na energię elektryczną. Nie potrzebna również okazała się konieczność modernizacji systemu klimatyzacji serwerowni.