Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki

17 czewrca 2013 odbyło się Walne Zgromadzenie Udzałowców  Lan Projekt sp. z o.o. zamykające kolejny rok działalności firmy. Mimo kryzysu, dzięki redukcji kosztów działaności rok obrachunkowy 2012 Spółka zamknęła zyskiem netto, co daje dobre perspektywy na nadchodzące miesiące.