Greylisting – skuteczna ochrona przed spamem

Na czym to polega?

Przy pierwszym kontakcie <adres-nadawcy> -> <adres-odbiorcy> dostarczanie e-maila jest opóźnione, dla serwera rozsyłającego spam to informacja że jest problem z dostarczaniem poczty, większość serwerów nie próbuje wysyłać wiadomości ponownie, natomiast „normalny” serwer powinien podjąć próbę ponownego dostarczenia wiadomości po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach, przy drugiej próbie wiadomość zostanie zaakceptowana.

Po zaakceptowaniu wiadomości przez serwer (wasz serwer) informacja o parze <adres-nadawcy> -> <adres-odbiorcy> jest dodawana do tzw białej listy i nowe wiadomości (<adres-nadawcy> -> <adres-odbiorcy>) są dostarczane bez opóźnień. Wpis <adres-nadawcy> -> <adres-odbiorcy> jest przechowywany na białej liście przez 30 dni. Jeżeli przyjdzie nowy e-mail (<adres-nadawcy> -> <adres-odbiorcy>) licznik jest zerowany dla tego wpisu.

Obszar zastosowań: serwery pocztowe