Wirtualizacja serwerów Linux na platformie Hyper-V

Przeprowadziliśmy przeniesienie przestarzałych serwerów Linux (Ubuntu 8) na platformę Hyper-V. Stare fizyczne serwery zostały wyłączone.