Wdrożenie systemu monitorowania serwerów

Dla wielooddziałowej firmy z sektora automotive Lan Projekt wdrożył system monitorowania serwerów.