Koniec pełnego wsparcia dla Windows 8 i Windows 8.1

Od 9 stycznia 2018 Windows 8 i Windows 8.1 nie są już w pełni wspierane przez Microsoft.
Do roku 2023 zapewnione są jednak aktualizacje związane z bezpieczeństwem systemu.