Dla klienta zagranicznego wiosną 2013 LAN Projekt prowadził audyt systemu pocztowego dedykowanego do wysyłania e-maili z aplikacji internetowych. System zainstalowany na Windows Server 2003 wykorzystywał do wysyłania maili oprogramowanie Microsoft Exchange 2000 oraz autorskie oprogramowanie klienta bazujące na skryptach PHP i bazie danych MySQL 5.1.

Celem audytu było:

  • sporządzenie dokumentacji systemu pocztowego
  • zbadanie możliwości przeniesienia systemu na serwer pracujący pod kontrola systemu Linux
  • zaproponowanie procedury przeniesienia systemu wysyłania maili przy minimalnych zmianach w aplikacjach z tego systemu korzystających.

 

W wyniku audytu Lan Projekt:

  • sporządził dokumentację i przygotował plan przeniesienia systemu z serwera Windows Server 2003,
  • zaproponował poprawki w skryptach PHP aplikacji wysyłającej e-maile
  • wykonał procedurę przeniesienia systemu na maszynę wirtualną pracującą w środowisku Citrix z zainstalowany, systemem Ubuntu 12.04 LTE, postfix i MySQL 5.5