Projekt platformy realizującej usługę zarządzania infrastrukturą Smart Grid Wiosną 2013 roku firma Lan Projekt na zlecenie Klienta z południa Polski uczestniczyła we wstępnej fazie projektu nowatorskiej usługi IT służącej do zarządzania infrastrukturą Smart Grid instalowaną w budynkach i mieszkaniach. Zamiarem Zleceniodawcy jest wytworzyć aplikację zarządzającą z możliwością udostępniania jej swoim klientom biznesowym na zasadzie Software-jako-Usługa (SaaS). Specjaliści Lan Projekt wspólnie z przedstawicielami Klienta wykonali projekt aplikacji oraz architektury systemowej do zarządzania infrastrukturą Smart Grid, sporządzili wstępną wycenę nakładów koniecznych do wytworzenia i uruchomienia systemu wraz modelem analizującym parametry biznesowe przedsięwzięcia w zależności od kosztów wytworzenia aplikacji, liczby użytkowników, rodzaju i parametrów usług świadczonych w ramach systemu oraz ich cen. Oszacowano także koszty utrzymania platformy po jej wytworzeniu i uruchomieniu przy zdefiniowanej przez Klienta liczbie usług i w zadanym czasie. Projekt i analiza kosztów została wykorzystana przez Klienta do pozyskania środków na realizację projektu w ramach inwestycyjnych programów unijnych.