W kwietniu 2013r. Lan Projekt wdrożył w jednym z tyskich Biur Rachunkowych usługę zarządzania pasmem dostępu do Internetu.
Bezpośrednim powodem wdrożenia usługi u klienta były kłopoty z dostępem do Internetu dla kluczowych użytkowników spowodowane chwilowymi wysyceniami
łącza, np: podczas porannego i popołudniowego szczytu, kiedy po równoczesnym włączeniu wszystkich komputerów pobierana jest
poczta elektroniczna, aktualizacje systemów operacyjnych czy antywirusa.

Usługa zarządzania pasmem pozwala na optymalny podział pasma dostępowego do Internetu, zarówno pod względem protokołów
(poczta elektroniczna, strony www, komunikatory itd.) jak i poszczególnych użytkowników (komputerów).
W najprostszym ujęciu usługa nie ingeruje w ruch w sieci tak długo, jak pasmo dostępu do Internetu nie jest wykorzystywane w 100%.
Gdy ruch osiąga wartość krytyczną urządzenie monitorujące i zarządzające pasmem zaczyna wprowadzać ograniczenia na dostępne pasmo
dla poszczególnych protokołów i użytkowników zgodnie z ustalonymi priorytetami. Usługa zarządzania pasmem pozwala również na równoczesne
wykorzystanie więcej niż jednego łącza dostępu do Internetu, jeżeli firma posiada taką możliwość

Usługa została wdrożona równocześnie z inną usługa – monitoring i filtrowanie protokołów internetowych.