Dla jednego z wieloletnich klientów z branży budowlanej zimą 2012/2013 firma Lan Projekt prowadziła proces wirtualizacji serwerów.
Infrastruktura serwerowa składała się z 2 serwerów Microsoft Windows 2003, pełniących funkcje kontrolera domeny oraz serwera plików, aplikacji ERP i wydruków oraz serwera pocztowego, pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Linux.

Powodami, dla których zainicjowano proces migracji do środowiska wirtualnego były:
a) zapobieżenie awariom sprzętu, na którym posadowione były usługi. Sprzęt pozostawał w eksploatacji ponad 4 lata.
b) niewystarczająca przestrzeń dyskowa dla serwera plików i poczty, a przy tym niechęć do inwestowania w starą infrastrukturę fizyczną

Cel procesu:
– minimalizacja zależności infrastruktury IT od platformy sprzętowej
– zwiększenie poziomu zabezpieczeń przed utratą danych na skutek awarii sprzętu
– skrócenie czasu odtworzenia infrastruktury/danych po awarii
– minimalizacja kosztów inwestycji i utrzymania infrastruktury IT

Przyjęte założenie: migracja istniejących usług i danych nastąpi w sposób możliwie mało dotkliwy dla funkcji biznesowych Klienta

Opis rozwiązania:
Aby uniknąć długich przerw, niekoniecznych wydatków na nowe oprogramowanie oraz dodatkowe zasoby dyskowe dla każdego z trzech funkcjonujących serwerów Klient, zgodnie z sugestią Lan Projekt,zdecydował się na wirtualizację pracujących systemów IT (system operacyjny, aplikacje, dane) w oparciu o nowy serwer fizyczny oraz oprogramowanie Microsoft Windows Server 2008/R2. Nowy serwer, po uruchomieniu funkcji managera wirtualizacji hyper-v, posłużył jako platforma do uruchomienia serwerów wirtualnych, będących obrazami dotychczas pracujących serwerów fizycznych. Zaowocowało to kilkugodzinnym czasem niedostępności usług, a cały proces migracji odbył się w nocy, by przerwa nie była dla Klienta odczuwalna.
Dodatkowo, eliminując 2 maszyny fizyczne przy zastosowaniu najnowszego, energooszczędnego serwera IBM z serii 3650 M4, spadło zapotrzebowanie na energię elektryczną,w tym także tę jej część, którą pochłaniały urządzenia chłodzące pomieszczenie z serwerami.