Dla jednego z wieloletnich klientów na przełomie roku 2012 i 2013 firma LAN Projekt prowadziła proces wirtualizacji serwerów.
Infrastruktura serwerowa składała się z serwera plików Microsoft Windows 2003, pełniącego jednocześnie funkcje kontrolera domeny oraz serwera pocztowego, pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Linux.

Powodami, dla których zainicjowano proces migracji do środowiska wirtualnego były:
a) starzejący się sprzęt, na którym posadowione były usługi
b) niewystarczająca przestrzeń dyskowa dla serwera plików
c) konieczność uruchomienia nowego serwera pracującego pod kontrola systemu operacyjnego Linux przeznaczonego do obsługi implementowanej aplikacji biznesowej

Celem procesu była minimalizacja kosztów inwestycji i utrzymania infrastruktury IT przy założeniu, że migracja istniejących usług i danych nastąpi w sposób możliwie mało dotkliwy dla funkcji biznesowych Klienta

Zgodnie z sugestią LAN Projekt Klient zdecydował się na wirtualizację pracujących systemów IT (system operacyjny, aplikacje, dane) w oparciu o nowy serwer fizyczny oraz oprogramowanie Microsoft Windows Server 2008/R2. Nowy serwer, po uruchomieniu funkcji managera wirtualizacji hyper-v, posłużył jako platforma do uruchomienia serwerów plików z funkcja kontrolera domeny, poczty oraz serwera aplikacji biznesowej, a także planowanego uruchomienia kolejnego serwera wirtualnego (Microsoft Server 2008 R2)

Proces wirtualizacji pozwolił na eliminację 2 pięcioletnich maszyn fizycznych, zmniejszając ryzyko awarii wyeksploatowanego już sprzętu.
Jako platformę hosta kontrolującego maszyny wirtualne zastosowano nowoczesny, energooszczędny serwer IBM z serii x3650 M4, co spowodowało spadek zapotrzebowania na energie elektryczną do zasilania serwerów i klimatyzatorów.