Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki

27 lutego 2015 odbyło się Walne Zgromadzenie Udzałowców Lan Projekt sp. z o.o. zamykające kolejny rok działalności firmy. Rok obrachunkowy 2014 Spółka zamknęła zyskiem netto, notując w stosunku do poprzedniego roku wzrost wartości sprzedanych usług.