Instrukcja obsługi Autorespondera (limba)

Na prośbę naszych klientów korzystających z serwerów pocztowych zarządzanych przez Lan Projekt zamieszczamy instrukcję obsługi opisującą:

  • jak ustawić automatyczną odpowiedź w przypadku nieobecności właściciela skrzynki pocztowej
  • jak uruchomić przekazywanie wiadomości do innej skrzynki pocztowej

Obsługa przekierowań poczty oraz autorespondera