Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki

24 lutego 2014 odbyło się Walne Zgromadzenie Udzałowców  Lan Projekt sp. z o.o. zamykające kolejny rok działalności firmy. Rok obrachunkowy 2013 Spółka zamknęła po raz kolejny zyskiem netto, notując przy okazji blisko dwudziestoprocentowy wzrost wartości sprzedanych usług.