Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki

11 kwietnia 2017 odbyło się Walne Zgromadzenie Udzałowców Lan Projekt sp. z o.o. zamykające kolejny rok działalności firmy. Rok obrachunkowy 2016 Spółka zamknęła zyskiem netto, notując wzrost wartości sprzedanych usług.